Scurt istoric

MĂNĂSTIREA „SFÂNTA TREIME” MĂGINA 
Atestare arheologică şi documentară 
Biserica mânăstirii a fost construită înainte de anul 1570, conform istoricului Gheorghe Petrov. Informaţii documentare avem atât din Şematismul de la Blaj unde este consemnată existenţa mănăstirii la anul 1611 cât şi din însemnarea făcută la data de 15 iunie 1713 pe Cazania lui Varlaam. 

Valoarea culturală a mănăstirii Aici a funcţionat o şcoală renumită încă din 1611 (conf. istoricului Nicolae Albu), şi este consemnată în Decretele Imperial din 24 august 1784 şi aprilie 1785, date de împăratul Iosif al II-lea, înscriindu-se între cele 11 şcoli românești importante din Transilvania.

Valoarea istorică a mănăstirii Este cunoscută şi pentru luptele purtate în acest loc în anii revoluţiei de la 1848-1849, (deoarece mănăstirea era o mică fortăreaţă apărată de un zid de piatră cu înălţimea de 4 m). 

Cercetări arheologice În curtea interioară a mănăstirii s-au descoperit 23 de morminte. Inventarul recuperat din morminte se compune din monede medievale de argint din sec. al XVI-lea şi al XVII-lea, emise în vremea lui Ferdinant I de Habsburg (1526-1564), Maximilian II, Matias II, Gabriel Bathory şi Leopold I, două cruci pectorale şi alte obiecte de cult.