Reguli in manastire

Reguli pentru pelerini si vizitatorii manastirii

1. Mănăstirile sunt locuri de rugăciune și muncă, sfințenie și comuniune frățească. În interiorul și în preajma acestora trebuie respectate ordinea și disciplina specifice acestor locașuri.

2. Este interzis pelerinilor (închinătorilor) și vizitatorilor să intre în mănăstire cu ținută vestimentară indecentă, cu animale de companie, cu instrumente sau aparate care ar putea tulbura liniștea mănăstirii.

3.  În timpul șederii lor în mănăstire pelerinii sunt datori să se comporte cu decență, să evite conversațiile zgomotoase și să participe cu evlavie la sfintele slujbe.

4. Sunt interzise: convorbirile telefonice, fotografierea, înregistrarea video și audio în timpul slujbelor liturgice. De asemenea, este interzisă organizarea unor întruniri care tulbură liniștea.

5. Nu este îngăduit pelerinilor și vizitatorilor să atingă picturile, obiectele de artă, să deterioreze spațiile verzi sau să arunce resturi menajere în incinta și împrejurimile mănăstirii.

6. Găzduirea vizitatorilor se face pe baza unui act de identitate și cu obligativitatea respectării curățeniei și disciplinei interne.